Manuele Lymfedrainage

Manuele lymfedrainage bestaat uit twee belangrijke begrippen, nl. manueel, het met de hand (be)werken, en lymfedrainage, het afvoeren van vloeistoffen. Manuele lymfedrainage is een zachte massage dat toepasbaar is op het hele lichaam. Ze heeft als doel de vochtdoorstroming te stimuleren en eventuele stagnatie op te heffen, de immuniteit te verhogen, stress verlagen en hormonaal stelsel te optimaliseren. De waterhuishouding wordt direct beïnvloed door de stimulatie van het lymfesysteem en indirect door het dempen van het verhoogd stressniveau in het lichaam.

Bij manuele lymfedrainage wordt er ritmisch een heel zachte druk uitgeoefend op de lymfeklieren en lymfebanen in de stroomrichting van het lymfestelsel om het overtollige vocht af te voeren. De behandeling is pijnloos en wordt uitgevoerd in een rustige omgeving.

Terug naar specialisaties